0723939454
 

פירוק חברה מרצון שלבים

דף בנושא פירוק חברה מרצון שלבים. כשבעליה של חברה מסוימת מחליטים להביא לסיום פעולתה באופן פורמלי, ולחברה ישנה היכולת לפרוע את מלוא חובותיה, יתבצע הליך פירוק חברה מרצון. להליך זה מספר שלבים וחשוב לבצע אותו בדיוק על-פי הנהלים. בשלב הראשון מוגש תצהיר כושר פירעון – מסמך שבו מצהירים הדירקטורים של החברה כי סך נכסיה מאפשר לה לשלם את החובות וכי היא אינה חדלת פירעון. בשלב השני תכונס אסיפה כללית של בעלי המניות וימונה המפרק של החברה. תפקידו של המפרק הוא לממש את נכסיה של החברה ולהשתמש בכסף לטובת תשלום כלל ההתחייבויות. בשלב הבא תכונס שוב אסיפה כללית של בעלי מניות, וזאת על-מנת לאשר את הדוח שמציג המפרק, ובשלב האחרון מוגש הדוח לרשם החברות והוא מאשר אותו והופך את הסטטוס של החברה למחוסלת.

. לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.