0723939454
 

פירוק חברה מרצון שלב שני

עמוד בנושא פירוק חברה מרצון שלב שני. פירוק חברה מרצון על-ידי בעלי המניות שלה במצב שבו יש לחברה את היכולת לפרוע את כל ההתחייבויות שלקחה על עצמה הינו הליך שמתבצע מול רשם החברות וכולל מספר שלבים שהמשמעותי ביותר בהם הוא השלב השני. בשלב זה, לאחר שכבר הוגש לרשם החברות תצהיר שבו מודיעים הדירקטורים כי היקף נכסיה של החברה מאפשר פירעון החובות, מכונסת אסיפה כללית של בעלי המניות ומתמנה לחברה מפרק. הודעה בדבר מינוי המפרק נשלחת לרשם החברות וכמו כן מפורסמת ברשומות, והמפרק מתחיל בעבודתו – כינוס הנכסים, מימושם ותשלום לכל מי שהחברה חייבת לו כסף. השלמת שלב זה בהצלחה מובילה לשלב האחרון, הפורמלי במהותו, שבו מאשרת אסיפת בעלי המניות את הדוח שמגיש המפרק ורשם החברות משנה את הסטטוס של החברה למחוסלת.

 

לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.