0723939454
 

פירוק חברה על ידי נושה

הגעתם לדף בנושא פירוק חברה על ידי נושה. פירוק חברה על-ידי הנושים שלה יכול להתבצע בשתי דרכים – מרצון, או באמצעות בית משפט. במקרה הראשון החברה משתפת פעולה עם הליך הפירוק, ואילו במקרה השני ההליך נכפה עליה. השלב הראשון של הליך פירוק חברה על ידי נושה הינו כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות, ובאותו מועד או ליום המחרת תכונס גם אסיפה של הנושים. הנושים מקבלים לידיהם דו"ח מפורט על מצבה של החברה כולל רשימת הנושים ואומדן התביעות. הנושים רשאים להציע איש מקצוע שיתפקד כמפרק החברה. אם לא יציעו מועמד, ימונה מפרק על-ידי בעלי המניות. בכל מקרה המפרק פועל לחיסול פעילות החברה וניצול נכסיה על-מנת לפרוע את ההתחייבויות שלקחה על עצמה. לאחר מכן יגיש דו"ח סופי לבעלי המניות ולרשם החברות על-מנת שגוף זה שמשויך למשרד המשפטים יאשר את הדו"ח ויכריז על החברה כמחוסלת.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.