0723939454
 

פירוק חברות הכונס הרשמי

הגעתם לעמוד בנושא פירוק חברות הכונס הרשמי. הכונס הרשמי – ובראשי תיבות כנ"ר – הינו גוף סטטוטורי, כלומר ישות משפטית בעלת סמכויות נרחבות יחסית, ובין השאר מלווה הכנ"ר הליכי פירוק חברות בידי בית משפט. במרבית המקרים תפורק חברה ע"י בית המשפט אם היא הגיעה למצב שבו אינה יכולה לפרוע את חובותיה והנושים שלה דורשים את הפסקת פעולתה. מצבים נוספים שבהם נדרש בית משפט להכריע אם חברה מסוימת תפורק הם כשבעלי המניות של החברה מבקשים ממנו לעשות זאת, כשמטרות החברה מנוגדות לחוק, כשמתגלה סכסוך בין המנהלים או בעלי המניות וכשהחברה לא פעלה במשך למעלה משנה. בכל מקרה של פירוק חברה על-ידי בית המשפט, הכנ"ר מפקח על התהליך, לוקח חלק בכל הדיונים ולעתים הוא אף המפרק בפועל.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.