0723939454
 

פירוק חברות הקפאת הליכים

עמוד זה עוסק בנושא פירוק חברות הקפאת הליכים. חברה שנקלעת לקשיים כלכליים ולא מסוגלת לעמוד בהתחייבויות שלה לספקים, לעובדים ולגורמים אחרים, מוגדרת כחדלת פירעון. האפשרויות העומדות לרשותה הן פירוק החברה או ניסיון לגבש הסדר חוב מול הנושים. בשני המקרים רשאים בעלי החברה להגיש בקשה לקבלת צו הקפאת הליכים – צו זה מונע קיום הליכי גבייה נגדה במשך 9 חודשים שבהם רשאית החברה לפעול, לגבות כספים ולהשתמש בהם לכל מטרה. במובן מסוים צו זה מגן גם על הנושים, שכן בדרך זו מנוטרל היתרון של בעלי החוב שהגישו תביעה מוקדם יותר ובסופו של דבר יופעל הליך גבייה קולקטיבי ושוויוני. יחד עם זאת רשאי כל נושה להגיש בקשה לביטול צו הקפאת ההליכים.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.