0723939454
 

פירוק חברות ממשלתיות

הגעתם לעמוד שעוסק בפירוק חברות ממשלתיות. חברה ממשלתית, כמו כל חברה אחרת, עשויה להחליט כי הגיע זמנה לסיים את פעילותה. יחד עם זאת, לנוכח הייחודיות של חברות ממשלתיות, ולאור ההשלכות הציבוריות האפשריות של פירוק חברה ממשלתית, ישנן הוראות ספציפיות במסגרת פקודת החברות ואף נקבעו תקדימים משפטיים לפיהם נדרש אישור של ממשלת ישראל לפירוקה מרצון של חברה ממשלתית. בנוסף, על סמך חוק החברות הממשלתיות שחוקק ב-1975, לממשלה אף הזכות להחליט על פירוקה של חברה ממשלתית וזאת אם השיגה את מטרותיה או לחילופין השגת המטרות אינה אפשרית. גם כשמבקשי הפירוק הם נושים, יידרש בית המשפט לקבל את אישורה של הממשלה על-מנת לפסוק בדבר פירוק חברות ממשלתיות.

 . לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.