0723939454
 

פירוק חברות מרצון

דף זה עוסק בנושא פירוק חברות מרצון. כשבעליה של חברה מחליטים כי הפלטפורמה העסקית שהקימו מיצתה את עצמה וכי מוטב לסגור אותה, יבוצע הליך פירוק חברה מרצון. השלב הראשון בהליך זה הינו תצהיר כושר פירעון – מסמך המוגש לרשם החברות ושבו מעידים חברי הדירקטוריון כי ביכולתה של החברה לפרוע את כל חובותיה. בשלב הבא תכונס אסיפה כללית של בעלי המניות ובה ימונה מפרק. המפרק מכנס את הנכסים, משתמש בתמורה על-מנת לשלם בעבור כל התחייבויות החברה, מציג דו"ח מסכם בפני אסיפה נוספת של בעלי המניות ולאחר מכן רשם החברות ישלים את ההליך ויהפוך את הסטטוס של החברה למחוסלת. ניתן להשלים פירוק חברות מרצון תוך 12 חודשים.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.

חוזה עסקי

בבסיס של כמעט כל פעילות עסקית נמצא חוזה, שמסדיר את היחסים בין כל מי ששותף בדרך כזו או אחרת לאותה פעילות ומעגן אותם באופן מפורט וברור.

לפרטים נוספים