0723939454
 

פירוק חברות עלות

עמוד זה הינו בנושא פירוק חברות עלות. באופן טבעי כשבעליה של חברה שוקלים אם לפרק אותה, עולה שאלת העלות של המהלך. ישנם הבדלים בין העלויות של פירוק חברות שונות בהתאם להיקף הנכסים וההתחייבויות וכן פרמטרים נוספים, כשככלל עלות הפירוק מורכבת משכרו של המפרק בפועל ומשכר הטרחה של עורך הדין אשר מלווה את הפירוק. בנוסף ישנם תשלומים עבור אגרת הגשת הבקשה לפירוק והפרסומים ברשומות אודות כינוס האסיפה הכללית ומינוי המפרק. כדאי לקחת בחשבון כי חברה לא פעילה אשר לא מפורקת באופן פורמלי נדרשת להמשיך לשלם אגרה שנתית לרשם החברות וכן חלה עליה חובת הדיווח, כך שבמקביל לעלות פירוק החברה ישנה עלות גם לאי פירוקה של החברה.

. לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.