0723939454
 

פירוק חברות לא פעילות

דף זה הינו בנושא פירוק חברות לא פעילות. חברה שבפועל חדלה מלקיים פעילות מכל סוג ואשר אינה צפויה לחזור לפעילות שוטפת מומלץ לפרק. כל עוד החברה קיימת באופן פורמלי, היא נדרשת לשלם אגרה שנתית לרשם החברות וכן היא מחויבת בדיווחים כחוק. הפרת חובות אלה עלולה להוביל לסנקציות, כולל באופן אישי נגד בעלי החברה. בהתאם, על-מנת להימנע מהוצאות מיותרות וטרחה שאין בה טעם, כדאי לבצע הליך פירוק חברה מרצון. במסגרת הליכי פירוק חברות לא פעילות ניתן לקבל פטור מתשלום אגרות, וזאת על בסיס אישורים על היעדר פעילות גם בשנים שקדמו להגשת בקשת הפירוק. מומלץ לבצע את פירוק החברה בעזרת עורך דין בעל ניסיון בתחום ספציפי זה.

לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.